måndag 28 januari 2019

Premiär - nyårslöften och kursinformation


Hej alla MI-intresserade i primärvården!

Måndag 28 januari 2019:
Premiärdags! Här kommer  ett första inlägg från MI-teamet och vi hoppas att  du vill följa oss här och ha en dialog med oss om Motiverande samtal, MI: om allt mellan senaste nytt från oss om fortbildningsaktiviteter och forskningen om MI till dina erfarenheter, frågor och synpunkter om att använda MI med patienter.
Bloggen är tänkt att vara en blandning av nyhetskälla  och inspiration och att du går härifrån stärkt, berikad och med en känsla av att det var värt att logga in, att det gav mersmak och att inläggen kanske sår frön till  egen utveckling av MI. Välkomna att följa oss !

Nytt år, kanske nya löften, löften om förändring…..  Måste börja använda tandtråd. Vill begränsa mitt mobilanvändande. Behöver stänga av serierna klockan 23 senast. Kan ta med matlådor till jobbet.  I MI kallas detta förändringsprat dvs det som personen uttrycker i form av önskan, behov, förmåga och skäl till att vi funderar på att göra en förändring.  I MI kallas det också för målbeteende dvs beteende som personen själv kan ändra på ” att börja träna” ” att sluta röka”, att halvera alkoholkonsumtionen”.
Ja, så kan några av våra löften låta och vi kämpar kanske fortfarande med dem såhär i slutet av oxmånaden januari. Något kanske vi redan har gett upp och tänker ”att det var inte läge nu”, ”det tar jag tag i sen”, ”det var inte det viktigaste ”.

Det är bara att bestämma sig ”, ”det är bara att göra” hör vi ofta. Om det bara vore att göra/bestämma sig så varför gör då inte fler människor förändringar av tex  levnadsvanor?  Vad är det som håller oss kvar i nu-läget fast vi vet att det är skadligt att äta onyttigt och vara stillasittande?  Skälen kan vara många och ibland inte helt synliga för oss själva ens. Kanske är allt ett enda virrvarr av tankar och känslor om saken, dilemmat. Kanske sitter vi inte inne på den kunskap som skulle kunna vara ögonöppnande för oss. Kanske avbryter vi tanken innan den ens får ta form med ” vi har alltid gjort såhär i vår familj.

Om/när vi har kommit en bit på väg, står vi där och väger för eller emot, för en monolog med oss själva, funderar om det är värt att göra den kanske mödosamma resa som förändringen kan innebära. Och vi kanske räds för det kan vara både skrämmande, svårt och skamfyllt att börja titta på sitt nuvarande beteende/liv, våga blicka framåt och se fördelarna med  att göra förändringen. Förhoppningsvis att dessa fördelar blir fler och mer lockande än de med nuläget. 

Kanske känner vi att vi kan klara av att göra förändringen på egen hand eller med vår närmsta omgivnings stöd. Eller kanske står vi bara och stampar och känner en känsla av blandad uppgivenhet och ett sista uns av hoppfullhet  ”Sista chansen nu, i år ska det ske, kanske går det om jag söker professionell hjälp/stöd”.  ”Har hört att på vårdcentralen finns det distriktssköterskor som erbjuder motiverande samtal om levnadsvanor och dietisten/fysioterapeuten på primärvårdsrehabiliteringen erbjöd visst min granne det senast hen var där, kan det vara något för mig? ”

Att utforska olika scenarier av beteendeförändringar tillsammans med en MI-behandlare i MI-anda dvs i ett klimat som är värderingsfritt, lyhört, empatiskt, autonomistödjande ja, accepterande kan kanske vara ett sätt att hålla nyårslöftena. En MI-resa..…..med  professionellt stöd. Vad tänker du om detta ? Anne Claesson, MI-utbildare

Vi är redan igång! Ett axplock från våra fortbildningsaktiviteter januari och februari:

Uppdragsutbildning, KI, MI i primärvården, 7,5 hp avslutades den 21/1.

 Nyheter:
·         MI grundkurs för elevhälsan

·         24-25 januari  Grundkurs för rehabkoordinatorer (REKO), blev fullbokad direkt.

·         MI grundkurs skype 31/1-1/2 och  MI grundkurs 14-15/2 för all vård och rehabpersonal

·         Kollegial handledning för all vård och rehabpersonal

·         Kollegial handledning för REKO

 Så finns även möjligheten att boka-vi-kommer om ni är en grupp på din arbetsplats som vill att vi kommer till er och fortbildar till exempel 20 minuter -3 timmar  MI introduktion.

Läs mer och boka in dig via:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar